تصاوير اردوي پينت بال مهرماه 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات دروس پايه هفتم (براي دانلود روي موضوع مورد نظر كليك نماييد)


در قسمت ذيل امكان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پايه هفتم  براي شما عزيزان فراهم گرديده است، فقط كافيست بر روي عنوان مورد نظر،كليك نمائيد.

 
ريــــــاضيات
آزمون شماره 7 ديماه (جديد) آزمون شماره 8 ديماه (جديد) آزمون شماره 9 ديماه (جديد)
ارزشيابي نوبت اول  آزمون فصل ششم و هفتم (جديد) آزمون شماره 6 ديماه (جديد)
كتاب رياضي تكميلي -استعدادهاي درخشان   نمونه سوالات اعداد صحيح  ارزشيابي پايان نوبت اول 
آزمون رياضي پايان نوبت اول  آزمون آبانماه 92  آزمون رياضي تيزهوشان 
نمونه سوال نوبت دوم  آزمون اسفندماه 92  آزمون فروردين 93 
نمونه آزمون پاياني شماره 2 نمونه سوال فصل اول  نمونه سوال فصل اول-2 
نمونه سوال  نمونه سوال (يادآوري)  آزمون نوبت دوم از اول كتاب تا پايان فصل 8 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 5  نمونه آزمون خردادماه- شماره 6  نمونه آزمون خردادماه- شماره 7 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 1  نمونه آزمون خردادماه- شماره 3  نمونه آزمون خردادماه- شماره 4 
آزمون گروهي فصل هشتم توان وجذر و ريشه  سوالات تكميلي فصل هشتم توان وجذر و ريشه  آزمون رياضي-نوبت دوم 
آزمون پاياني فصل هشتم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل نهم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل دهم (رياضي كامل طلايي) 
آزمون پاياني فصل سوم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل ششم (رياضي كامل طلايي)  آزمون پاياني فصل هفتم (رياضي كامل طلايي) 
آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشي امام خميني ره بيشكك قرقيزستان  آزمون نوبت اول-مجتمع آموزشي امام صادق (ع) تاجيكستان  آزمون پاياني فصل دوم (رياضي كامل طلايي)  
سوالات رياضي تيزهوشان  سوالات اعداد صحيح فرزانگان  سوالات رياضي فرزانگان  
آزمون فصل هفتم (بردار و مختصات)   نمونه سوال تيزهوشان  سوالات هندسه تيزهوشان  آذرماه 92 
نمونه سوال نوبت اول هندسه   نمونه سوالات فصل سوم  آزمون فصل ششم (ب.م.م. و ك. م. م.) 
آزمون تستي فصل ششم  رياضي 21 ديماه 92  نكات رياضي تيزهوشان 
آزمون رياضي  آزمون تشخيصي-طراح جلال علومي آزمون رياضي-طراح جلال علومي 
رياضي دي 92  پاسخ رياضي دي92  رياضي 14 ديماه 92 
ارزشيابي فصل دوم 
سنجش آبانماه هندسه
آزمون ميان ترم آذرماه با پاسخ 
پاسخ آزمون شماره 4 ديماه آزمون ترم اول با پاسخ سنجش يك مهرماه
پاسخ آزمون شماره 1 ديماه پاسخ آزمون شماره 2 ديماه پاسخ آزمون شماره 3 ديماه
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 آدينه 20 آذرماه 92
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92
مبحث عبارت جبري نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92 نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پايان فصل ششم-دي92
فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل يك و دو نمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنكابن با پاسخ تشريحي فصل اول راهبردهاي حل مسئله فصل دوم اعداد صحيح
سري سوم فصل چهارم-جبر و معادله  سري اول فصل پنجم- سطح و حجم  سري چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال  سري دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سري دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرينات تكميلي بخش جمع اعداد صحيح 2 عددهاي صحيح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرينات تكميلي بخش معرفي اعداد صحيح تمرينات تكميلي بخش جمع اعداد صحيح1
فصل اول تمرينات تكميلي بخش معرفي اعداد صحيح آزمون هفتگي(13-07-92)
سوالات تكميلي بخش جمع اعداد صحيح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تكميلي الگوسازي مسائل تكميلي حل با زير مسئله مسائل تكميلي راهبرد الگويابي
مسائل تكميلي راهبرد حذف حالت هاي نامطلوب مسائل تكميلي راهبرد حل مسئله با رسم شكل  

عـــربي
آزمون تستي (جديد)    
آزمون ديماه 92  آزمون اسفندماه 92  آزمون ديماه 92  
عربي 17 ديماه  سوالات تكويني درس چهاردهم   آزمون عربي
سنجش يك مهرماه عربي  آزمون ماهانه درس يك تا سه نوبت اول عربي -16 ديماه 92  
آزمون عربي آزمون تستي آزمون عربي 2 
سوالات تستي-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال 
سوالات عربي ارزشيابي نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20 نمونه سوال
پيـــام هاي آسماني
سوالات متن درس پيام هاي آسماني  آزمون اسفندماه 92  آزمون ديماه 92  
نمونه سوال تشريحي _كامل كردني-دروس 1 تا 8 هفتم   پيام هاي آسمان  آزمون تشخيصي با پاسخ 
سوالات امتحاني درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم
سوالات امتحاني درس 13 سوالات امتحاني درس 14 سوالات امتحاني درس 15
سوالات امتحاني درس 10 سوالات امتحاني درس 11 سوالات امتحاني درس 12
سوال امتحاني درس 7 

سوالات امتحاني درس 8 سوالات امتحاني درس 9
 سوالات امتحاني درس چهارم 
  سوال امتحاني درس 6
سوالات امتحاني درس 1 سوالات امتحاني درس 2 سوالات امتحاني درس سوم 
درس دوم درس سوم درس پنجم

قرآن
آزمون قرآن     
آزمون قرآن آزمون ترم اول  نوبت اول ديماه 2 
نمونه سوال ميان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37  

ادبيات فارسي
آزمون اسفندماه 92     
تكليف منزل درس سه(نخبگان) نمونه سوال املا فصل اول  جزوه كمك درسي ادبيات 
نمونه سوال درس ۱و۲ آزمون فارسي تكليف منزل درس ۴ ( نخبگان)
آزمون فارسي دستور - املا- انشا تاحكايت دعاي مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث يك تا چهار
ادبيات فارسي  انشا و نگارش-مهر92 آزمون املاي كتبي

زبــــان انگليسي
پيك زبان هفتم آزمون انگليسي درس 5و6  آزمون اسفندماه 92 
نمونه سوال درس 1و2 
نمونه سوال درس 3و4 
آزمون زبان انگليسي
آزمون درس 1تا 4  
آزمون زبان 
آزمون ديماه 92 
زبان انگليسي 21 ديماه 92 آزمون پيشنهادي نوبت اول-خراسان رضوي 1 
آزمون پيشنهادي نوبت اول-خراسان رضوي 2 
نمونه سوال تستي  نمونه سوال ديماه 92  نمونه سوال 
نمونه سوال Sample listening test فلش كارت هاي زبان انگليسي سنجش مهرماه زبان
آزمون زبان انگليسي نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگليسي 92 آزمون زبان انگليسي جملات مهم دركلاس درس انگليسي
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4  نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4 
نمونه سوال    

عـــلوم تجربي
آزمون ديماه 92  امتحان نوبت اول   
نمونه سوال تستي تا پايان فصل 9  آزمون بهمن 92  آزمون اسفندماه 92 
نمونه سوالات فصل 11   كليد سوالات بنيه علمي مرحله سوم  نمونه سوال فصل 12 
نمونه سوالات فصل 9- منابع انرژي   نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهينه سازي انرژي (تكميلي) نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهينه سازي انرژي 
آزمون نوبت اول دي ماه 92 - نمونه 1  آزمون نوبت اول دي ماه 92 - نمونه 2  نمونه سوالات فصل 8   
سوالات بخش فيزيك  نمونه سوال تستي سوالات فصل نهم 
سوالات فصل هفتم  سوالات فصل هشتم  سوالات فصل نهم 
نمونه سوال نوبت اول  سوال با پاسخ فصل 8  سوال با پاسخ نوبت اول  
 فصل هشتم  سوالات تستي فصل 8  نمونه سوالات 
آزمون آنلاين  آزمون آنلاين-فصل دوم  آزمون علوم(اداره كل استان اصفهان) 
علوم از فصل يك تا شش  علوم ديماه 92  جواب علوم ديماه 92 
فصل چهارم-مواد پيرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفباي مواد علوم تجربي7 ديماه 92 
سنجش علوم (فيزيك) مهرماه 
سنجش يك مهرماه علوم(زيست) 
فصل 4 -مواد پيرامون ما-قسمت اول 
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش 
فصل تبادل با محيط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار سوالات علوم
فصل كار و انرژي و تبديل انرژي
فصل گرما و مصرف بهينه انرژي 
فصل منابع انرژي 
فصل سفره سلامت 
فصل سلول 
فصل گردش خون و قلب 
آزمون علوم بحث فيزيك و زيست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شيمي نمونه سوالات درس هاي يك و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهي بخش اول نمونه سوال علوم تيز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگي 
فصل 1 
 مطالعات اجتماعي
آزمون اسفندماه 92  آزمون ديماه 92   آزمون ارزشيابي مطالعات اجتماعي (جديد)
بخش دوم سئوالات  سوالات درس 13تا24  آزمون مداد كاغذي فصل 11  
سوالات با پاسخ درس16  سوالات با پاسخ درس17  آزمون مطالعات اجتماعي  
سوالات با پاسخ درس13  سوالات با پاسخ درس14  سوالات با پاسخ درس15 
سئوالات درسي مطالعات اجتماعي  مطالعات اجتماعي  آزمون از درس 1 تا 12 
تاريخ و جغرافيا و مدني سوالات بخش اجتماعي همراه با جواب سوالات بخش تاريخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافي همراه با جواب درس هاي 1و2  درس 1 و 2و 3 و 4 
نمونه سوالات ارزشيابي    
كار و فناوري
آزمون اسفندماه 92     
سوالات فناوري آزمون مباني رايانه و اينترنت سوالات درس كار و فناوري سال هفتم
تفكر و سبك زندگي
امتحان ديماه 92     
سوالات درس تفكر و سبك زندگي-ترم اول  سوالات درس تفكر و سبك زندگي سوالات 15 ديماه 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
..............................................
 
 قرآن كريم( براي مشاهده و يا گوش فرا دادن به آيه دلخواهتان  روي عكس كليك نماييد)
 
 
 
 
 
.............................................................................. 
براي مشاهده زيارت عاشورا اينجا را كليك نماييد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

نظرات و پيشنهادات خود را از صفحه تماس با ما

با مديريت مدرسه درميان بگذاريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وبلاگ بسيج دانش آموزي

 

وبلاگ اخبار الكترونيك 

 

وبلاگ نمونه سوالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فال حافظ

آدرس : ميدان فاطمي ميدان گلها خ مرداد كوي نويد پ 1 مدرسه راهنمايي شهيد پندي
تلفن : 88009217